Info

Info

Stoffen, flockfolie, flexfolie, vinyl en silhouette cameo machines en benodigdheden. Superleuke en originele  cadeautjes voor jong en oud en voor elke gelegenheid.
Autostickers en strijkapplicaties worden telkens op maat en naar wens gemaakt. U kan een eigen ontwerp doorsturen of eentje door ons laten ontwerpen.


De prijzen zijn inclusief BTW.

Voor info en bestellingen kan je mailen naar info@lolika.be
Als je nog vragen hebt aarzel zeker niet ons te contacteren.

De Lolika spulletjes kunnen op afspraak afgehaald worden in Lier, Jacob Jordaenslaan 31 of verzonden worden volgens de gangbare posttarieven.
We zijn echter niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies tijdens de verzending.

De levertermijn voor de handgemaakte producten is ongeveer 2 tot 3 weken na ontvangst van de betaling. ( Zodra we de betaling ontvangen hebben wordt de bestelling verwerkt. ) Bij grote drukte, vakantieperiodes of ziekte kan de levertermijn oplopen. Aarzel niet om ons te contacteren of geef de datum door waarop u de producten zeker nodig hebt. Dan houden we hier zeker rekening mee.
Producten uit onze voorraad kunnen sneller geleverd worden.
Stof en fournituren worden zo snel mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling. Meestal is dit dezelfde dag nog.


Algemene voorwaarden Lolika
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor aankopen bij Lolika.
Dit zowel voor aankopen op de webshop (www.lolika.be) als andere aankopen.

Op eenvoudig schriftelijk verzoek kan er een kopie van deze algemene voorwaarden bekomen worden.
Het plaatsen van een bestelling bij Lolika houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Lolika behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. De recentste versie van de algemene voorwaarden kan u steeds terugvinden op www.lolika.be
Aanbod
Het aanbod van Lolika bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
De gebruikte foto’s zijn steeds een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kleuren van stoffen kunnen lichtjes verschillend overkomen van pc-scherm tot pc-scherm. De afmetingen die vermeld staan op de website zijn normaal correct, al is daar altijd een kleine afwijking op mogelijk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Levering
De levertermijn begint pas te lopen na ontvangst van het volledige bedrag of een betalingsbewijs via mail.
  • Stof / garnituren / patronen
Elke bestelling van stof en/of garnituren en/of patronen zal normaal binnen de 2 werkdagen verstuurd worden op de wijze zoals gevraagd door de klant bij zijn bestelling. Dit uiteraard enkel en alleen wanneer de gevraagde producten op voorraad zijn. Indien dit niet geval is verplicht Lolika zich ertoe om de klant hiervan binnen de 2 werkdagen op de hoogte te brengen. Van zodra de niet op voorraad zijnde producten terug op voorraad zijn, zal Lolika deze zo spoedig mogelijk bezorgen aan de klant.
  • Handgemaakte producten
Voor handgemaakte producten voorziet Lolika normaal een levertijd van 21 kalenderdagen. Indien deze levertijd niet haalbaar is zal Lolika voor het verstrijken van deze termijn de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en trachten de gevraagde producten zo spoedig mogelijk alsnog te bezorgen.
Voor handgemaakte producten, vermits dit een persoonlijke keuze is voor een bepaald product in een bepaalde stof (of combinatie van stoffen) is er STEEDS een uitsluiting op het verzakingsrecht!
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt en verstuurd via Bpost.
Lolika is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.
De consument heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een “verzekerde verzending”.
Meer informatie hierover is terug te vinden op de website.
Prijzen
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.
Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.
De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen en worden op het einde van de bestelling expliciet en apart vermeld.
Herroepingsrecht
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 envolgende van 6 april 2010) heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. De consument moet op voorhand Lolika inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de consument.
Terugzending kan alleen in de originele verpakking of gelijksoortige verpakking en zonder gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz.).
Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal Lolika binnen de 30 dagen na goede ontvangst van de terugzending, het volledige aankoopbedrag aan de consument terugbetalen.
Uitsluiting herroepingsrecht
Lolika kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten en dit voor producten:
  • die door Lolika tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. De handgemaakte producten vallen onder deze specificatie.
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Lolika dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 
Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen voorbehouden. Wanneer de betaling niet binnen de 5 werkdagen ontvangen werd, worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.
Overmacht
Lolika is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze bestellingen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Gegevensbeheer
Uw informatie en persoonsgegevens zijn nodig voor het beheer van uw bestelling, en voor onze commerciële relaties. Deze informatie en gegevens worden tevens opgeslagen uit veilgheidsredenen, om aan wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

Lolika zal deze gegevens niet overmaken aan leveranciers of derden.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
Gegevens Lolika
Lolika
Leen De Vocht
Jacob Jordaenslaan 31
2500 Lier
 
GSM : 0478/21.54.38
TEL : 03/488.26.63
 
e-mail :
info@lolika.be
 
IBAN : BE83 973 0990254 15 – BIC : ARSPBE22
BTW nummer : BE 0539.758.478